1-2 października 2016
Wysowa-Zdrój (Beskid Niski)
Copyright Święto Rydza 2016 by Stary Dom Zdrojowy // Katarzyna Miernik-Pietruszewska