1-2 października 2016
Wysowa-Zdrój (Beskid Niski)
partnerzy

o Wydarzeniu

patronat

Gmina

Uście Gorlickie

Nadleśnictwo Łosie

Stowarzyszenie

Towarzystwo

z Beskidu Niskiego

Copyright Święto Rydza 2016 by Stary Dom Zdrojowy // Katarzyna Miernik-Pietruszewska