1-2 października 2016
Wysowa-Zdrój (Beskid Niski)

aleja zdrojowa

Podczas Święta Rydza zapraszamy

  • do wysłuchania dwóch koncertów,
  • wzięcia udziału w Wystawie psów rasowych             i nierasowych,
  • odnalezienia Rydzotropów
  • wysłuchania historii rodziny Łopacińskich
  • obejrzenia pokazu fotografii z Beskidu Niskiego
  • wzięcia udziału w pokazie i warsztatach tanecznych
  • i do zabawy na dansingu!

 

 

 

 

Copyright Święto Rydza 2016 by Stary Dom Zdrojowy // Katarzyna Miernik-Pietruszewska